Joodse spijswetten

Joodse spijswetten

De liberale rabbijn, Clary Rooda, was de spreker op de inspiratiebijeenkomst op zondag 10 maart over 'Joodse spijswetten'. We hoorden hoe die al heel oude wetten zijn besproken en 'vastgelegd' in de Talmoed. Vastgelegd tussen aanhalingstekens want vastleggen is niet...

Lees meer
Verder kijken

Verder kijken

Zondag, 3 maart, ging we als een groep van Vrijzinnig Assen naar 'Het Stroomdal' in Beilen. Daar werden we, samen met Vrijzinnigen uit Beilen en omgeving verwelkomd in een viering. Het werd een bijzonder mooie viering, mede door het optreden van gospelzangeres Arlene...

Lees meer
Actieve hoop

Actieve hoop

Twee keer per jaar zoeken vrijzinnige voorgangers elkaar op voor ontmoeting en inspiratie. Onlangs waren we een dag in Amersfoort, waar we door Lian Kasper werden meegenomen in een workshop ´actieve hoop´. Concreet ging het deze dag over bezorgdheid over het klimaat...

Lees meer
Wat is vrijzinnig bijbellezen?

Wat is vrijzinnig bijbellezen?

We hebben bij Vrijzinnig Assen drie gespreksgroepen, waarvan een met de naam ‘vrijzinnig bijbellezen’. Soms vraagt iemand mij wat dat precies is, maar daar kan ik geen sluitend antwoord op geven. Ik kan wel vertellen hoe het gaat.

Lees meer
Meta Floor, de nieuwe beleidsadviseur

Meta Floor, de nieuwe beleidsadviseur

Vrijzinnig Assen is aangesloten bij de landelijke VVP, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. In januari 2024 is Meta Floor daar aan de slag gegaan als beleidsadviseur. In een bericht op de landelijke website van de VVP stelt zij zichzelf voor. Een lezenswaardig bericht!

Lees meer

Contact

VVP Assen

secretaris: Annie Baerends-Schaap
tel. 0592 350215
secretaris@vrijzinnigassen.nl