Zondag, 2 juni, vertelde Chris Fictoor in de bijeenkomst van Zin-in-Zondag, waar velen aanwezig waren, over het ontstaan van kloosterorden. Hij is aangesloten bij de Karmelieten. Aan de naam is te horen waar die orde haar oorsprong heeft: het verhaal van Elia en de Karmel. Het enkele jaren geleden gesloten klooster in Drachten was een Karmelietenklooster.
Het klooster in Aduard was gewijd aan Bernard van Clairvaux, het klooster van de Cisterciënzers. Zo zijn er diverse kloosterorden, o.a. Fransiscanen, Jezuïten en Dominicanen, ieder met zijn eigen kenmerken, eigenschappen.

‘Muziek en spiritualiteit’ komt heel goed tot uitdrukking in het klooster in Taizé: de bekende liederen die worden herhaald en herhaald tijdens de vieringen.
Over het klooster in Drachten van de Karmelieten waar Chris Fictoor zo vaak was, componeerde hij het mooie lied ‘Hier in de schaduw van de stilte’. Hij zong het voor ons en begeleidde zichzelf. Indrukwekkend. Vrijzinnig Assen zong het in de viering van 26 mei.

Kees Richters zong het lied ‘Breken en delen’, dat ook zo goed bij het thema ‘Muziek en spiritualiteit’ paste.
Er was nog een derde medewerker aan de viering, fotograaf Alfred Oosterman. Hij had weer een mooie afbeelding gezocht bij het thema: een deel van een plafond in een Middeleeuwse kerk in Noord Groningen.

Vlak voor de bijeenkomst bleek er op het gebied van beeld en geluid een probleem te zijn. Geweldig hoe dat snel werd opgelost op een creatieve wijze door onze AV groep. Zij en ook degene die de bijeenkomst leidde, lieten zich niet van hun stuk brengen!