Spreken over God, Rick Benjamins

Spreken over God, Rick Benjamins

Rick Benjamins is hoogleraar vrijzinnige theologie. Hij schreef een boek met de titel ‘Boven is onder ons’. Benjamins brengt in beeld wat er met de theologie is gebeurd sinds Kuitert constateerde dat een voorstelling van God niets anders kan zijn dan menselijke verbeelding.

Lees meer
Uit de Nieuwsbrief

Uit de Nieuwsbrief

Onze audio-video (AV) groep

Tijdens de vieringen zitten ze wat verdekt opgesteld achter in de kerk aan een tafel met veel knoppen en schermpjes.

Lees meer
Uit het Kerkblad

Uit het Kerkblad

Voorganger

In de colofons van de wijkberichten van het Kerkblad van de Protestantse Kerk Assen staat allerhande informatie. We lezen er onder andere wie de predikant is en vaak staat er ook een foto bij. In het colofon van Vrijzinnig Assen staat bijna dezelfde informatie: de naam en de foto van Jasper van der Horst. Daarbij wordt vermeld dat hij voorganger is.

Lees meer
Zin in zondag

Zin in zondag

Voor iedereen die thuis de rust of de tijd niet vindt voor bezinning. Het kan stimuleren om samen met anderen daar wel aandacht aan te besteden en ervaringen uit te wisselen. Bezinning is niet gebonden aan leeftijd, geloof of opleiding; iedereen is dus van harte welkom.

Lees meer
De verdieping

De verdieping

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders.
De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.

Lees meer

Contact

VVP Assen

secretaris: Annie Baerends-Schaap
tel. 0592 350215
secretaris@vrijzinnigassen.nl