Zenmeditatie in het klooster

Zenmeditatie in het klooster

Donderdag 11 april 2024

Popko IJtsma neemt ons mee in zijn ervaring met Zenmeditatie in het klooster. Hij heeft meerdere keren, weekenden en midweken, gemediteerd in het Benedictijnse klooster in Doetinchem.

Lees meer
Overweldigend, Frits de Lange en Eessa Frieman

Overweldigend, Frits de Lange en Eessa Frieman

ZIN-IN-ZONDAG 7 april 2024

Hoe van harte ‘ja!’ te blijven zeggen tegen het leven, ook als het anders loopt dan je zou willen. Dat is de vraag die centraal staat, naar het boek ‘Overweldigend. Leven met wat je niet in de hand hebt’ van Frits de Lange.

Lees meer
Meta Floor, de nieuwe beleidsadviseur

Meta Floor, de nieuwe beleidsadviseur

Vrijzinnig Assen is aangesloten bij de landelijke VVP, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. In januari 2024 is Meta Floor daar aan de slag gegaan als beleidsadviseur. In een bericht op de landelijke website van de VVP stelt zij zichzelf voor. Een lezenswaardig bericht!

Lees meer
Uit de Nieuwjaarsspeech

Uit de Nieuwjaarsspeech

van Janneke Scholten, voorzitter van het bestuur.

De nieuwsbrief van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten opende met de woorden: ‘Er is een wonder gebeurd. De landelijke VVP zit al enkele maanden zonder beleidssecretaris en toch is niet alles stilgevallen.’ En verderop: ‘Het wonder zit ook in de alledaagse dingen. Veel mensen verzetten veel werk op veel plekken in het land.’

Lees meer
Uit de Nieuwsbrief

Uit de Nieuwsbrief

De programmacommissie in beeld

De belangrijkste taak van de programmacommissie is zorgen dat er aantrekkelijke bijeenkomsten worden georganiseerd die mensen inspireren en waarbij men elkaar kan ontmoeten. Bij de praktische uitvoering zijn gelukkig vele anderen betrokken, zoals de mensen van de communicatiecommissie, de kosters en koffieschenkers.

Lees meer
Uit de Nieuwsbrief

Uit de Nieuwsbrief

Onze audio-video (AV) groep

Tijdens de vieringen zitten ze wat verdekt opgesteld achter in de kerk aan een tafel met veel knoppen en schermpjes.

Lees meer
Uit het Kerkblad

Uit het Kerkblad

Voorganger

In de colofons van de wijkberichten van het Kerkblad van de Protestantse Kerk Assen staat allerhande informatie. We lezen er onder andere wie de predikant is en vaak staat er ook een foto bij. In het colofon van Vrijzinnig Assen staat bijna dezelfde informatie: de naam en de foto van Jasper van der Horst. Daarbij wordt vermeld dat hij voorganger is.

Lees meer
Zin in zondag

Zin in zondag

Voor iedereen die thuis de rust of de tijd niet vindt voor bezinning. Het kan stimuleren om samen met anderen daar wel aandacht aan te besteden en ervaringen uit te wisselen. Bezinning is niet gebonden aan leeftijd, geloof of opleiding; iedereen is dus van harte welkom.

Lees meer

Contact

VVP Assen

secretaris: Annie Baerends-Schaap
tel. 0592 350215
secretaris@vrijzinnigassen.nl