Het jaarthema van Vrijzinnig Assen ‘Met open blik’ kwam duidelijk naar voren in de viering op 26 mei, de zondag na Pinksteren. In Protestantse kerken de zondag van de Drie-eenheid met de theologische opvatting dat er één God bestaat in drie goddelijke entiteiten: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Voorganger Jasper sprak onder meer over Hindoes die ook een drie-eenheid kennen, drie goden: Brahma, Vishnoe en Shiva, ieder met zijn/haar eigen kenmerken: schepper, beschermer en verwoester. Drie eigenschappen geven zoveel meer dan twee. Tijdens de viering zagen we het symbolische bloemstuk, speciaal gemaakt voor deze viering.

Bekijk de viering