Vieringen

Op zondag vieren we het leven en staan we stil bij wat ons bezighoudt. Wij doen dit in de vorm van kerkdiensten en vrijzinnige vieringen. Onze voorganger Jasper van der Horst verzorgt het grootste deel van deze zondagen. Voor de andere zondagen nodigen we gastvoorgangers uit.

Voor onze eigen vieringen maken we gebruik van het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Selma Lagerlöflaan 5, Assen. De vieringen beginnen om 11.30 uur. Na afloop van elke viering kunnen we elkaar ontmoeten met koffie en thee.

Een aantal keren per jaar is er een gezamenlijke dienst met de Hervormde wijkgemeente van de Jozefkerk. Die vinden plaats op zondagochtend in de Jozefkerk, Collardslaan 2a, Assen.

In de agenda hiernaast kunt u zien wanneer de volgende kerkdienst is.
Of download de KALENDER

Contact

VVP Assen

secretaris: Annie Baerends-Schaap
tel. 0592 350215
secretaris@vrijzinnigassen.nl