Nieuwsbrief

Vrijzinnig Assen kent naast de digitale informatie ook een ‘papieren’ Nieuwsbrief. Deze komt ongeveer 6 keer per jaar uit en wordt via de reguliere postbestelling of door de contactpersonen van de leden in de brievenbus bezorgd.
Inhoudelijk is het een combinatie van nog niet eerder gepubliceerd nieuws zoals aankondigingen van vieringen in de kerk, van inspiratiebijeenkomsten of georganiseerde lezingen. Natuurlijk wordt er een terugblik gegeven op activiteiten die zijn geweest.
Maar ook treft u daar informatie aan over het wel en wee van de leden van de geloofsgemeenschap en een bemoedigende groet van de predikant.
Tevens worden de lezers op de hoogte gebracht van de dingen die zich buiten de kring van Vrijzinnig Assen afspelen. Zoals bijvoorbeeld de activiteiten van het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties in Assen of in de Protestantse Gemeente Assen en omstreken.
Het uiterlijk van de Nieuwsbrief ondergaat zo nu en dan een verandering. Zo verschijnt er tegenwoordig op de omslagpagina een relevante foto, gevat in een ‘vlam’. Deze vlam brengt tot uiting dat het vuur van de betrokkenheid op elkaar blijft branden!

Contact

VVP Assen

secretaris: Annie Baerends-Schaap
tel. 0592 350215
secretaris@vrijzinnigassen.nl