Contactgegevens

SECRETARIS
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Annie Baerends-Schaap,
0592 350215
secretaris@vrijzinnigassen.nl

VOORGANGER
Jasper van der Horst
06 2059 8381
voorganger@vrijzinnigassen.nl

PENNINGMEESTER
Luit Havinga
06 5231 1993
penningmeester@vrijzinnigassen.nl

BANKREKENING
NL39 INGB 0000 8231 39
t.n.v. Ver van Vrijzinnige Protestanten Afd Assen

WEBMASTER
Heeft u opmerkingen over de site dan kunt u contact opnemen met:
Mariëtte Louis
webmaster@vrijzinnigassen.nl

Contact

VVP Assen

secretaris: Annie Baerends-Schaap
tel. 0592 350215
secretaris@vrijzinnigassen.nl