Gespreksgroepen

Ontmoeting en een goed gesprek, dat staat centraal in onze gespreksgroepen. We hebben drie groepen onder leiding van Jasper van der Horst. Elke groep heeft vijf bijeenkomsten in het komende seizoen. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Jasper van der Horst, email: voorganger@vrijzinnigassen.nl

VRIJZINNIG BIJBELLEZEN
Bij iedere bijeenkomst staat een bijbeltekst centraal. Dat levert elke keer weer een verrassende ontdekkingstocht op. Welke inzichten kunnen we uit die oude teksten halen en welke wijsheid zit er voor nu in verborgen?
Tijd: donderdagmiddag om 14.00 uur.
Data: 12 oktober, 30 november, 25 januari 2023
7 maart, 25 april 2024

THEE MET EEN THEMA
Dit is een laagdrempelige bijeenkomst, die voor de deelnemers weinig voorbereiding vergt. We bespreken per keer een ander onderwerp, aan de hand van een gedicht, een korte tekst of beeldende kunst.
Tijd: donderdagmiddag om 14.00 uur.
Data: 12 oktober, 30 november, 25 januari 2023
7 maart, 25 april 2024

LEVENSVRAGEN
Een groep voor actuele vraagstukken met diepgang. Ter voorbereiding wordt een opiniërend artikel gelezen, over bijvoorbeeld een ethisch onderwerp of maatschappelijk probleem.
Tijd: donderdagavond om 19.30 uur.
Data: 19 oktober, 7 december 2023
18 januari, 7 maart, 18 april 2024

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Selma Lagerlöflaan 5, Assen.

Download de KALENDER

Contact

VVP Assen

secretaris: Annie Baerends-Schaap
tel. 0592 350215
secretaris@vrijzinnigassen.nl