van Janneke Scholten, voorzitter van het bestuur.

De nieuwsbrief van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten opende met de woorden: ‘Er is een wonder gebeurd. De landelijke VVP zit al enkele maanden zonder beleidssecretaris en toch is niet alles stilgevallen.’ En verderop: ‘Het wonder zit ook in de alledaagse dingen. Veel mensen verzetten veel werk op veel plekken in het land.’

Zo is dat ook bij ons in Assen. Zoals we hier vanmiddag bij elkaar zitten, voor alles is gezorgd. Het gebouw is warm en verlicht, koffie en thee zijn gezet, er zijn ‘kniepertjes’ gebakken, hapjes gemaakt, er zijn mensen van huis opgehaald.
We horen en zien straks een nieuwjaarswens, thuis uitgesproken en opgenomen door voorganger Jasper van der Horst. Later gaan we een film bekijken over Drentse monumenten. We kunnen dankbaar zijn dat we dit met en voor elkaar willen en kunnen doen.

Ook het volgende las ik in de landelijke nieuwsbrief en ik herken dat. ‘We doen dat uit betrokkenheid voor vrijzinnigheid, voor geloof, voor ruimte voor God, voor gemeenschap, voor liefde voor mensen en liefde voor onszelf. Er is een verlangen, een behoefte aan verbinding, aan inspiratie, aan hoor en wederhoor. Een behoefte aan stil zijn, aan samen delen, samen luisteren, zingen en bidden. We hebben dit nodig om op adem te komen, om moed en hoop te ervaren, zodat we ons steeds opnieuw willen inzetten voor een liefdevolle wereld in het groot, maar vooral ook in het klein.’

Het bestuur is tevreden met hoe het bij onze organisatie verloopt.  Er is dit jaar veel ge- en besproken bij Vrijzinnig Assen: in visiebijeenkomsten, in diverse commissies, in gespreksgroepen en in overige bijeenkomsten. We hebben binnen het bestuur een prettige werksfeer, er is respect voor elkaar en een open communicatie.

De gezamenlijke maaltijd vooraf aan de Algemene Leden Vergadering is zo goed bevallen dat we het dit jaar weer zo gaan doen, zo ook bij de visiebijeenkomsten.

Er was in het afgelopen jaar een afscheid van lange tradities. Voor de één moeilijk, soms zelfs pijnlijk, voor de ander een welkome verandering. Beslissingen daarover worden niet zomaar genomen omdat er een kluwen is van redenen, gedachten, voorstellingen, meningen, voor en tegen. Die hebben we met elkaar ontrafeld, zodat we een weloverwogen besluit konden nemen.
De herdenkingsdienst van overledenen is verplaatst van oudejaarsdag naar november. We zijn gestopt met de vier gezamenlijke diensten in de Jozefkerk.

Er staat ons het komende jaar een nieuwe uitdaging te wachten.
Al jarenlang lopen de kerken leeg. In Assen zijn de gevolgen daarvan de afgelopen jaren concreet geworden. De Protestantse Gemeente Assen heeft het voornemen om nog maar in één kerkgebouw vieringen te houden.
Naast teloorgang zijn er ook weer nieuwe ontwikkelingen. Deze volgen wij nauwlettend. Voor VA is het een mooie uitdaging om te onderzoeken of en hoe we eventueel zouden kunnen samenwerken. Dit zal zich gaandeweg ontvouwen. Ik wens ons toe dat we hiervoor open kunnen staan met een open hart én een open blik.