Wat is een bestuur zonder leden en wat zijn leden zonder een bestuur?

Beide zijn belangrijk. Op dit moment telt het bestuur vier leden en in de Algemene Leden Vergadering van maart treden twee bestuursleden af, de contactpersoon met de PKA en 2e penningmeester en de voorzitter ad-interim. Voor beiden zit de termijn erop.

De vergaderingen van het bestuur worden altijd begonnen met een gedicht of een stuk tekst ter inspiratie waarna de agenda wordt gevolgd. Daarbij komen alle commissies voorbij, de relatie met het Apostolisch Genootschap, de voorbereidingen voor visiebijeenkomsten, de financiën en wat verder nog ter tafel komt.
De sfeer is altijd uitstekend te noemen. Men heeft er plezier in.

In de loop van de jaren dat zij lid van het bestuur waren is er veel veranderd. De doopsgezinde kerk werd verkocht waarvoor een alternatief moest worden gevonden. Midden in coronatijd nam Foekje Dijk afscheid en kwam Jasper van der Horst binnen.
De coronatijd bracht bovendien noodgedwongen een nieuwe manier van werken en ook dat was ingrijpend. De vieringen gingen ‘gewoon’ door en konden thuis gevolgd worden dankzij de audiovisuele middelen.

Het goede nieuws is dat er al een nieuwe voorzitter is gevonden en dat er zicht is op nog een nieuw bestuurslid.
Een tweede penningmeester is ook van belang. Blijft er nog een vacature over.
Er zijn gelukkig altijd weer mensen die op het laatst moment het besluit nemen om een taak op zich te nemen. En wat best vermeld mag worden, het blijft vrijwilligerswerk. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.