… was het thema van de Paasviering van Vrijzinnig Assen.

Met lied 600 uit het Liedboek werd het licht bezongen. In vijf coupletten van vier regels, gecomponeerd door Willem Vogel met de tekst van Sytze de Vries. Hij had het mooi uitgebeeld: het woord licht klonk langer dan de meeste andere woorden van het lied.

lichtsymbool
Pieter en Maarten

Bij minder bekende melodieën was er de gewaardeerde hulp van solozanger Pieter van Herwaarden. Maarten Groen begeleidde hem en ook de samenzang. Daarnaast liet Maarten tijdens de viering mooie orgel- en pianomuziek horen. Veel muziek van Taglietti, maar ook van Meck en Johann Gottfried Walther.

Voorganger Jasper vertelde over ‘beweging’ het woord dat hem het meeste had getroffen in het bijbelse Paasverhaal uit Johannes 20. Licht, geluid en lied zijn belangrijk, maar we zullen ook in beweging moeten komen. Daarbij werd via beeld en geluid een deel uit de afscheidstoespraak van Barak Obama getoond. Ook sprak Jasper over ‘Deel de duif’. Een groep jongeren van joodse en islamitische afkomst die ontstond na 7 oktober van dit jaar. Femke Halsema bracht ze met elkaar in gesprek. Zij zoeken woorden die verbinden.

Jasper
Janny

Nog een bijzonder moment in de viering was wat Janny H.H. Timmerman vertelde over een glas-in-lood kunstwerk dat ze maakte. De datum waarop ze daaraan begon was 24 februari 2022, de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel. Door het proces van het maken van de duif kreeg ze hoop. Wie naar de vredesduif, gevat in lood kijkt, ziet een bewegende, een vliegende vredesduif. Janny besloot haar verhaal met een mooie paasgedachte: ‘hoop doet leven’.

‘Er leeft nog ergens in mij een vermoeden
dat van genade weet en van goed licht
dat hoopt en bidt en weet in stil verlangen
dat er nog toekomst is en vergezicht.’
(Michaël Steehouder)