Voorafgaand aan de jaarlijkse ledenvergadering was ook dit jaar weer een gezamenlijke maaltijd. Drie koks / kokkinnen hadden thuis heerlijke stamppotten gemaakt.

Stamppotten

De vergadering begon met vier bestuursleden en een notulist.

Bestuur

Van twee bestuursleden werd tijdens de vergadering afscheid genomen.

Afscheid bestuursleden

Na de verslagen van voorganger, penningmeester en secretaris volgde het voorstellen van drie kandidaat-bestuurders. Onder applaus werden ze alle drie benoemd. Vrijzinnig Assen heeft nu een nieuwe voorzitter en twee nieuwe bestuurders algemene zaken.

Voorstellen nieuwe bestuursleden

Vrijzinnig Assen gaat vol goede moed het nieuwe verenigingsjaar in.