De liberale rabbijn, Clary Rooda, was de spreker op de inspiratiebijeenkomst op zondag 10 maart over ‘Joodse spijswetten’. We hoorden hoe die al heel oude wetten zijn besproken en ‘vastgelegd’ in de Talmoed. Vastgelegd tussen aanhalingstekens want vastleggen is niet een belangrijke manier van joden om met wetten om te gaan.

Een wet wordt besproken, er wordt over van gedachten gewisseld. Als voorbeeld had Clary de tekst uit Deuteronomium 20: 19 en 20, samen met de uitleg over de twee verzen van vijf rabbijnen, voor de aanwezigen op papier gezet. De uitleg van die vijf rabbijnen uit verschillende landen gingen in de richting van ‘Duurzaamheid’, onder andere over bomen, kleding, olie- en andere brandstof, voeding, eten weggooien.

Clary was geen spreker in de zin van dat zij sprak en de aanwezigen alleen maar hoefden te luisteren. Ze nodigde uit haar te onderbreken, vragen te stellen. Zo kwam er van een van de aanwezigen de mooie uitspraak ‘de schepping vervolmaken’ toen het ging over de bomen in de Tuin van Eden, een midrasj van Koholet Rabba. De bomen waren er eerst en daarna pas de mens om ervoor te zorgen, niet ‘de mens als de kroon van de schepping’.
De opstelling van de tafels en stoelen in de zaal droeg nog extra bij aan deze mooie bijeenkomst van ‘samen nadenken’. Clary had gevraagd om die opstelling. De voorbereidingscommissie zorgde ervoor. Het zag er zeer uitnodigend uit.