Zondag, 3 maart, ging we als een groep van Vrijzinnig Assen naar ‘Het Stroomdal’ in Beilen. Daar werden we, samen met Vrijzinnigen uit Beilen en omgeving verwelkomd in een viering. Het werd een bijzonder mooie viering, mede door het optreden van gospelzangeres Arlene Santiago Smidstra. We genoten van haar aanstekelijke liederen, bekende gospels. We konden het soms niet laten mee te zingen wat tot nog meer enthousiasme bij Arlene leidde.

Ook bij deze viering werd een bijbelgedeelte gelezen door voorganger Helene Westerik, Johannes 6:12, de wonderbare spijziging. Een korte overdenking volgde. Een nog kortere samenvatting van een van de aanwezigen: let niet op het klakkeloos meelopen met een meute van vijfduizend mensen die alleen maar constateren dat ‘er te weinig is’. Let op het kind dat in zijn originaliteit ging delen!

Arlene heeft in 1992 een kindertehuis opgericht op de Filippijnen. Zij is getrouwd met Herke Smidstra. Hij heeft in 1992 in Nederland een ondersteunende stichting opgericht: Stichting Noodhulp Filippijnen. www.bahayauroa.nl/stchting-noodhulp-filippijnen
Wim Boer, een van de Beiler organisten, was een collega van Herke bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Hij en zijn vrouw ondersteunen de stichting. Zo ontstond het contact met Arlene en haar gezin op de Filippijnen en zo ontstond ook het idee voor deze viering.
De collecte tijdens de viering was voor het kindertehuis. We hoorden geen klinkende munt maar wel geritsel van biljetten.