We hebben bij Vrijzinnig Assen drie gespreksgroepen, waarvan een met de naam ‘vrijzinnig bijbellezen’. Soms vraagt iemand mij wat dat precies is, maar daar kan ik geen sluitend antwoord op geven. Ik kan wel vertellen hoe het gaat.

De start van de bijeenkomst is dat het we een verhaal of hoofdstuk uit de bijbel hardop lezen, ieder een klein stukje. Daarbij maakt ieder gebruik maakt van een eigen gekozen vertaling. Dat is fijn om te doen, want zo hebben we ieders stem al even gehoord. Het is soms een hele kunst om te volgen bij welk vers we precies zijn gebleven, want het woordgebruik van de ene vertaling kan heel anders zijn dan van een andere.

Vervolgens proberen we de tekst goed te begrijpen, door in te gaan op de achtergrond en de context. Vaak zijn er interessante lijnen te trekken naar andere teksten. De bijbel is een heel bijzonder boek wat dat betreft.

En dan maken we de stap naar het hier en nu. Welke betekenis kan het verhaal voor ons hebben? Hier blijkt hoe verschillend we zijn. Sommigen zijn gepokt en gemazeld in het lezen van de bijbel, anderen veel minder. Een boeiend verschil is ook in hoeverre je geneigd bent een tekst letterlijk te nemen. Waar de een heel dicht bij de tekst blijft en zich afvraagt wat er feitelijk kan zijn gebeurd, maakt een ander heel snel de stap naar een symbolische duiding. De een analyseert, een ander associeert. Die verschillen maken onze gesprekken boeiend. Er is geen goed of fout in de manier van lezen. Het is mooi om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.

Ik zou eigenlijk iedereen willen uitnodigen om mee te doen, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we in dit seizoen al veel deelnemers hebben. Er past nu niemand meer bij. Gelukkig komt altijd weer een nieuw seizoen. We zijn nog lang niet uitgelezen.

Jasper van der Horst
4 januari 2024