Zondag 12 november was de laatste gezamenlijke dienst van de wijkgemeente Jozefkerk en Vrijzinnig Assen. Henk van den Poll, onze afgevaardigde voor de Algemene Kerkenraad, hield bij de mededelingen waarmee de dienst begon, daar een toespraak over.
Aan het einde van de dienst memoreerde Henk de jaren dat er vier keer per jaar een gezamenlijke dienst was.
Daarna werd een historisch overzicht, geschreven door Dick Brouwer, voorgelezen door Marten Kloezen:

Historisch overzicht

Als wijkkerkenraad en gemeente van de wijkgemeente Jozefkerk willen we stilstaan bij het moment dat een eind is gekomen aan de langdurige samenwerking en vieringen met onze vrijzinnige broeders en zusters.

Vanaf 1905, toen op initiatief van dr. Gerard Visser de vereniging van Vrijzinnig Hervormden (VVH) werd opgericht, hadden deze toestemming gekregen om enkele keren per jaar kerkdiensten te houden in de Grote Kerk.

Na de tweede wereldoorlog ging de VVH in navolging van haar landelijke voorgangers mee in het streven van Gemeente-Opbouw naar een grotere saamhorigheid onder de nieuwe Kerkorde van 1951.
Niet iedereen kon zich hierin vinden en vervreemdde van de Kerk. Ds. F. Oort die hier predikant was van 1951 tot 1967, was voorstander van de integratie. In de loop der jaren was hij ‘het opkomen voor de belangen van de vrijzinnigen moe geworden’, zoals hij het zelf noemde. Hij bleef van harte steun verlenen aan de VVH om het vrijzinnige geluid niet te laten verstommen.

In 1967 kwam ds. A.M. Arntzenius naar Assen. Hij werd beroepen als vrijzinnige predikant met de opdracht om banden te smeden tussen rechtzinnig en vrijzinnig. Hij was lid van de kerkenraad van Holt-Esch, maar daarnaast als adviseur van de VVH de verbindende schakel met de wijkgemeente.
In 1969 nam hij het initiatief om een aantal kerkdiensten te houden in de Jozefkerk, waarin predikanten van de Principieel Vrijzinnigen zouden voorgaan.
In 1970 besliste de Centrale Kerkenraad op advies van de wijkkerkenraad hierover negatief. Het duurde tot 1 januari 1990 dat de VVH en Principieel Vrijzinnigen elkaar eindelijk vonden in een fusie.
Intussen werden onder auspiciën van de VVH zes vrijzinnige kerkdiensten per jaar gehouden. In de Jozefkerk.

Na het emeritaat van ds. Arntzenius in 1986 verdween de tot dan toe vanzelfsprekende persoonlijke verbindingslijn tussen Centrale Kerkenraad en de VVH. Met de groei van Assen ontwikkelden zich na de integratie nieuwe wijkgemeenten met eigen onderkomens, die zich verschillend gingen profileren. Holt-Esch profileerde zich open confessioneel. De verhoudingen met de VVH leken moeizaam te worden. De functie van aanspreekpunt en contactpersoon werd in 1990 overgenomen door mevr. B.J. Pastoor-Scholten, later door Bert Prins, Wim Postma en Henk van den Poll.

Na verkoop van het gebouw ‘De Kern’ in 1984 werden de diensten gehouden in de Doopsgezinde Kerk aan de Oranjestraat en nu in het gebouw aan de Selma Lagerlöflaan. We nemen vandaag afscheid van de Vereniging Vrijzinnige Protestanten die niet meer hun diensten in de Jozefkerk zullen vieren. We wensen jullie al het goeds en Gods rijke zegen en spreken de dank uit voor de jaren die we samen in dit gebouw hebben gevierd.