Voorganger

In de colofons van de wijkberichten van het Kerkblad van de Protestantse Kerk Assen staat allerhande informatie. We lezen er onder andere wie de predikant is en vaak staat er ook een foto bij. In het colofon van Vrijzinnig Assen staat bijna dezelfde informatie: de naam en de foto van Jasper van der Horst. Daarbij wordt vermeld dat hij voorganger is.
Misschien vraagt u zich af wat het verschil is tussen een predikant en een voorganger. Of u denkt dat het geen verschil maakt. Een predikant wordt immers ook wel voorganger genoemd. Er is wel verschil. Jasper heeft niet de opleiding Theologie aan een Universiteit gevolgd, maar de opleiding OVP (Opleiding voor Vrijzinnig Pastoraat) in Bilthoven en daarna Hbo aan Windesheim in Zwolle, afgesloten met een stage bij Vrijzinnig Kampen.
Jasper van der Horst is dus van beroep voorganger. Zijn werk verschilt nauwelijks van predikanten. Hij gaat voor in vieringen, brengt veel bezoeken bij leden, leidt diverse gespreksgroepen, doet organisatorisch werk samen met het bestuur en de verschillende commissies en is bij vergaderingen van het ministerie, de gezamenlijke predikanten in Assen.
Toch wil ik hier nog iets over voorganger/voorgaan schrijven. Jasper gaat ons écht voor en nu bedoel ik niet het voorgaan op de zondagochtend. Je zou het ‘voorop gaan’ kunnen noemen, het proces begint bij hem thuis. Het lezen van een bijbelgedeelte. Dat brengt hem op teksten die daar op aansluiten uit andere bronnen. Daarna denkt hij na over wat die beide of meerdere teksten hem te zeggen hebben. En dat is precies waar de mensen die naar een viering van Vrijzinnig Assen komen benieuwd naar zijn. Bijbelgedeelten worden dan nieuw voor hen omdat Jasper daar als voorop loper over nagedacht heeft. Die teksten brachten hem bij een actuele gebeurtenis, bij een gebed, een lied uit het Liedboek of een andere bundel of bij een heel ander soort lied. Ze brachten hem ook bij een gedicht of een afbeelding van een kunstuiting. Samenzang, luisteren naar muziek, kijken naar beelden, het is tijdens een viering via beeld- en geluidsapparatuur allemaal mogelijk in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Selma Lagerlöflaan. Al die elementen zorgen ervoor dat de nieuwsgierigheid bij Vrijzinnigen naar alles wat het aardse, het gewone overstijgt, bevredigd wordt en daar worden zij verwonderd, stil en blij van.