Op zondag 4 juni 2023 hadden we als Vrijzinnig Assen, Jozefkerk en Zin-in-Zondag een prachtige ochtend!

Om 10 uur was er een gezamenlijke dienst in de Jozefkerk met Jasper van der Horst als voorganger. Via het thema ‘Zingen als zingeving’ hoorden we mooie teksten uit de bijbel, een mooie overdenking en zongen we liederen, vol inspiratie.
Na een half uur pauze, waarbij we elkaar konden ontmoeten met koffie en thee, begon de bijeenkomst van Zin-in-Zondag. Ook daar had Jasper van der Horst de leiding. Fijn, omdat Vrijzinnig Assen nu samenwerkt met Zin-in-Zondag.

 

 

Daarna begon het concert van Jessica Manuputty en gitarist Ruben Croes. Jessica is een professionele zangeres die in jazz en R&R-bandjes zong tot ze de bijzondere Molukse erfenis die ze met zich meedroeg, herontdekte. Op deze ochtend zong ze traditionele Molukse liederen, de lagu lagu, die ze van haar muzikale grootvader heeft geleerd. Ze ziet het als haar missie om via die liederen de geschiedenis te delen en recht te doen aan het verhaal van de Molukse gemeenschap, in Nederland én op de Molukken.

 

 

Al na het eerste lied ging er een golf van ontroering door de kerk: wat een mooie stem, wat een mooie gitaarbegeleiding, wat klonk er een weemoed in door. Jessica zong veel prachtige liederen, ook vrolijke en enkele keren werden de aanwezigen aangemoedigd om mee te zingen. Jessica bespeelde al zingend een ukelele. Na al dat moois was er gelegenheid om als publiek te reageren. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt. Ontroering en excuses hoorden we. Een geslaagde ochtend vol van ‘Zingen als zingeving’.