Voor iedereen die thuis de rust of de tijd niet vindt voor bezinning. Het kan stimuleren om samen met anderen daar wel aandacht aan te besteden en ervaringen uit te wisselen. Bezinning is niet gebonden aan leeftijd, geloof of opleiding; iedereen is dus van harte welkom.

De Zin-in-Zondagbijeenkomsten worden gehouden in de Jozefkerk, Collardslaan 2A, 9401 GZ Assen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die op zoek is naar zingeving en verdieping en zijn vrij toegankelijk. De bijeenkomst begint om 11.30 uur en duurt ongeveer een uur.  Er is ruimte voor muziek en een culturele bijdrage. Daarnaast is er nadrukkelijk gelegenheid om in gesprek te gaan.

Meer informatie vindt u op : zin-in-zondag.nl