Op donderdag 17 november 2022 was onze gastspreker Gert van de Zande. Gert is voorzitter van de vereniging Universeel Soefisme Assen. Ondanks het onstuimige weer waren er zo’n dertig belangstellenden aanwezig in ons gebouw aan de Selma Lagerlöflaan, waaronder ook verschillende bezoekers van buiten onze vereniging.

We hoorden een boeiend verhaal over het Universeel Soefisme. Ook deden we (ademhalings)oefeningen met behulp van mantra’s en luisterden we naar typische Soefi-muziek. Het Universeel Soefisme moet worden onderscheiden van het ‘gewone’ Soefisme, een mystieke stroming binnen de Islam.

De vormgever van het Universeel Soefisme was Hazrat Inayat Khan (1882-1927), geboren in India. De denkbeelden van het Universeel Soefisme zijn geen vaste zekerheden, zij geven richtingen van denken weer, waarbij het de vrijheid van ieder mens blijft om een eigen invulling aan deze denkbeelden te geven. De essentie van het Universeel Soefisme is dat alle godsdiensten uit één en dezelfde goddelijke bron voortkomen en dat alle religies uiteindelijk op dezelfde God zijn gericht. Volgens Khan heeft God vele benamingen en beleeft elk mens God op zijn eigen manier.

Tijdens de eredienst staat er een altaar in de ruimte, met zeven kaarsen en zeven heilige boeken. Iedere kaars staat voor een godsdienst, en de zeven boeken zijn van dezelfde zeven religies. Uit alle boeken wordt tijdens de viering een tekst gelezen. De godskaars aan de wand brandt de hele dienst.

Is God een persoon? Het Universeel Soefisme stelt dat God niet in woorden te vatten is. De kunst is in verbinding te komen met iets dat je niet kunt zien en aanraken. Het kan wel helpen God als een persoon te zien, bijvoorbeeld als de liefdevolle vader in de hemel. En als je verder groeit kun je een ander beeld kiezen, maar geen enkel beeld dekt volledig de lading van wat God is.

De avond werd afgesloten met het uitspreken van een gebed. De laatste woorden van het gebed luiden als volgt:
‘Moge de boodschap van God wijd en zijd reiken, de hele mensheid verlichten, en haar maken tot één enkele Broederschap in het Vaderschap van God. Amen.’