Op de avond van 27 oktober 2022 was de kerkzaal van het Apostolisch Genootschap omgevormd tot een theater. Doordat in de uit-agenda’s van verschillende kranten aandacht was geschonken aan deze Inspiratiebijeenkomst van Vrijzinnig Assen waren er veel meer belangstellenden dan alleen de leden.
Kirsten presenteerde op een podium van enkele vierkante meters met slechts enkele attributen een heel mooie theatershow.

‘Bronnen’ was de titel van de show.
In een tijdspanne van vijf kwartier werden zo’n vijftig belangstellende aanwezigen daarin ondergedompeld. Kirsten begon haar show met teksten over de schepsels van Moeder Aarde: alle levende wezens op aarde zijn schepsels, tot het kleinste diertje aan toe. Is de aarde van ons, of zijn wij van de aarde?

Vervolgens legde ze uit hoe groepen mensen soms zo vast kunnen zitten in hun eigen bubbel en hoeveel kritiek er vaak op elkaar is. Door het levendige verhaal van opa, kleinzoon en ezel, leek dat belachelijk, maar zo gaat dat vaak wel.

Over allerhande religies werd gesproken, er werden woorden aangehaald van filosofen religieuzen en schrijvers, zoals Gandhi, Elie Wiesel, Remco Campert, Meister Eckhart. Wat hebben ze wijze woorden gesproken en Kirsten gaf daarvan veel aan de belangstellende luisteraars door. Maar, zei ze, behalve woorden zijn ook stiltes belangrijk.
In stilte kom je tot stilstand. Je ontmoet de ander in een ruimte van stil zijn.

Wat een mooie woorden, niet alleen op deze avond, maar ook om later nog vaak over na te denken.
Zou het te doen zijn om alle woorden in praktijk te brengen? Voor de aanwezige luisteraars vast wel, want die kregen aan het eind van de avond als een steun in de rug de mooie woorden mee van Ramses Shaffi ‘We zullen doorgaan, we zullen doorgaan!’