Energiefabriek

Vrijzinnig Assen heeft als doel het vrijzinnig denken te stimuleren, ook buiten de kring van haar eigen leden. We willen mensen energie geven bij het nadenken over het eigen leven én samen leven. Met die intentie is de Energiefabriek opgericht.

De Energiefabriek is een fonds dat wordt beheerd door Vrijzinnig Assen. Dit fonds wordt gebruikt om vrijzinnige bijeenkomsten te organiseren of mede mogelijk te maken. Hierdoor kunnen wij inspiratiebijeenkomsten organiseren die iets extra’s bieden aan onze leden en andere belangstellenden, maar niet passen in onze reguliere begroting. Ook stelt het fonds ons in de gelegenheid om samen met kerken en andere organisaties bijzondere activiteiten te organiseren.

Als u meer informatie wilt, of mogelijkheden ziet om samen met ons iets te organiseren, dan bent u van harte welkom. Neem contact op met onze voorganger Jasper van der Horst: voorganger@vrijzinnigassen.nl, 06 20598381.

Contact

VVP Assen

secretaris: Annie Baerends-Schaap
tel. 0592 350215
secretaris@vrijzinnigassen.nl